Inkontinens – Alle er i farezonen!

WC-toilet-inkontinens
Estimeret læsetid: 8 minutter
4.3
(7)

Inkontinens kan ramme i alle aldersgrupper

Inkontinens kan ramme alle mennesker. Om ikke før, så når vi bliver gamle, og vores muskulatur begynder at blive slap, og når vores reaktioner bliver langsommere, end vi var i vores yngre dage. Men der kan også ligge fysiske skader til grund for inkontinens, eller sygdomme af forskellig art.

Som kvinde er man i højere grad i farezonen for at blive ramt af inkontinens, men alle mennesker har en risiko for, at de en dag mærker generne af inkontinens på egen krop.

Fødsler kan skabe inkontinens

Graviditet og fødsel samt inkontinens
Graviditet og fødsel samt inkontinens

Under graviditeten oplever 30 – 65 % af kvinder inkontinens således forstået, at de lækker urin i utide. Problemet bliver ofte større i takt med, at graviditeten udvikler sig, og det skyldes formentlig det pres, som den stadig større livmoder lægger på hele den nedre del af kvindens maveregion og bækken. Men mange kvinder oplever også inkontinens efter fødslen, især hvis der er brugt tang eller sugekop, eller de er blevet klippet.

Efterfølgende viser det sig, at mange kan slippe af med inkontinensen igen ved genoptræning af bækkenbunden ved hjælp af knibeøvelser m.v., så der er gode muligheder for at slippe af med problemet igen.

I sagens natur rammer denne form for inkontinens især yngre kvinder, og mange føler skam og ubehag ved det. Det skyldes, at vi ofte forbinder inkontinens med det at blive gammel og med en form for utilstrækkelighed, som vi helst ikke vil rammes af.

Mange andre, både kvinder og mænd, rammes af urininkontinens i forbindelse med, at de hoster, nyser eller anstrenger sig fysisk – for eksempel ved at løfte noget tung eller træne i fitnesscentret. Det kaldes stressinkontinens og kan også ofte afhjælpes helt eller delvist ved at optræne bækkenmuskulaturen.

Overaktiv blære

Andre lider af inkontinens på grund af en såkaldt overaktiv blære. Dette kaldes trang-inkontinens. Pludselig føler man trang til at tisse, og der er oftest ikke tid til at finde et toilet eller bare at knappet bukserne op. Resultatet kan være, at man regulært tisser i bukserne, og enhver kan forestille sig, hvor generende det er. Ofte kan man også ende med at tisse i sengen, hvis trangen opstår om natten.

Også børn kan lide af en overaktiv blære og bliver vådliggere – en belastende tilstand for både forældre og barn.

Denne form for inkontinens kan ofte behandles med medicin, noget som for børnenes vedkommende ofte suppleres med et apparat, som minder barnet om, at det skal huske at tisse. På den måde kan der komme ro og rytme i vandladningen. Voksne behandles nogle gange med botox i blæren for at give ro, og på den måde er der flere gode muligheder for at behandle inkontinens – godt at vide, når alle kan blive ramt af problemet.

Hvad er Enuresis nocturna?

Sovende barn i seng
Sovende barn i seng

Det medicinske navn for ikke at kunne kontrollere blæren om natten er enuresis nocturna. Enuresis kaldes mange forskellige ting, herunder også ufrivillig natlig vandladning. Natlig enuresis, sker om natten mens man sover, handler om, at man ikke er i stand til at kontrollere sin blære. Ufrivillig vandladning der sker i løbet af dagen kendes under det latinske navn ”diurnal enuresis”.

De fleste af os tænker måske på sengevædning eller enuresis som noget der kun rammer små børn. Men problemets omfang kan være lang større, og rammer op til 8-12% af alle teenagere. Der er meget ofte en stor arvelig komponent indeholdt i sygdommen. Samtidigt ses den typisk hyppigere fremkommende hos drenge end hos piger.

Nogle børn og unge med enuresis oplever også blæreproblemer i dagtimerne. Eksempelvis føler de, at urin presser sig hurtigt aggressivt på, når de er på vej til toilettet, eller at urinen lækker som de skynder sig på vej ud til toilettet.  Dette kendes også under udtrykket at have en overaktiv blære.

Sengevædning eller enuresis nocturna kan gøre hverdagen vanskeligere for de fleste familier. Unge voksne bliver flove over problemet, og frygter typisk at andre mennesker finder ud af at de lider af ufrivillig vandladning. Der kan også være udgifter og en ekstra arbejdsbyrde i form af ekstra vaske forbundet med børn eller unge der lider af enuresis nocturna. Samtidigt, og dette er måske en af de største problemer for unge mennesker, nemlig at det kan være vanskeligt at overnatte ude ved venner eller veninder. eller i det hele taget at skulle sove i samme værelse med andre. Derfor er der mange bekymringer forbundet med, hvad enuresis nocturna kan betyde for tætte personlige forhold mellem børn og unge.

Tabubelagt og skamfyldt

Inkontinens er desværre i høj grad noget, vi ikke taler om. Sådan har det i hvert fald været i mange år, men forhåbentlig er der ændringer på vej i takt med, at der kommer mere oplysning om emnet, og i takt med, at danskerne generelt bliver mere åbne om de forskellige sygdomme, som der historisk set har medført mange følelser af tabu.

Når folk føler skam over at lide af inkontinens, skyldes det nok især, at det kan være meget ubehageligt i situationen. Når vi tænker på inkontinens, er det ofte urin-inkontinens, det drejer sig om, og vi glemmer, at man også kan være inkontinent med hensyn til afføring. Urinvådt tøj kan lugte, og det samme sker, hvis man ufrivilligt har afføring i utide. Men skal man skamme sig over det? Nej, selvfølgelig ikke – der er tale om en sygdomstilstand eller en svækkelse af muskulaturen, som gør, at det kan være svært at holde på urin eller afføring, og det er ikke noget, man bare kan beslutte ikke skal ske. Og der er hjælpemidler på markedet, og dem kan man benytte sig af og afhjælpe følgegenerne ved inkontinensen.

Skam og tabu i forbindelse med inkontinens skyldes givetvis, at det at få styr på sin afføring og vandladning er en vigtig del af det at gå fra at være et lille barn til et mere selvhjulpent individ. Når barnet kan undvære bleen, er det en stor lettelse for forældrene, og selv om barnet nogle gange synes, det var mere trygt med en ble, så bliver det også hurtigt en stor glæde at vide, at man selv kan styre slagets gang. Og den følelse forsvinder, når inkontinens opstår senere i livet igen.

Det lugter! – Og hvad så?

I mange år blev børn, der havde svært ved at blive renlige eller blev vådliggere, skammet ud af forældre, lærere og andre voksne. Og den måde at håndtere et stort problem på hænger ved i den måde, inkontinens opfattes på. Det bliver til en følelse af en personlig brist eller svaghed, at man ikke er i stand til at holde på urin eller afføring, selv om man godt ved og kan sige til sig selv, at der er gode grunde til, at problemet opstår. Mentalt er det, som om der er forskel på inkontinens og andre sygdomme i forbindelse med urin og afføring, og hos mænd er det for eksempel ikke længere skamfuldt at tale om problemer med vandladningen i forbindelse med forstørret prostata, som mange lider af – men når man ikke kan holde på vandet, bliver det lidt pinligt og tabufyldt.

Forhåbentlig kan oplysning, åbenhed og fokus på de mange gode hjælpemidler være med til at fjerne tabu og skam i forbindelse med inkontinens.

Derfor: Husk hjælpemidlerne

Det kan hurtigt skabe problemer og skabe udfordringer i en familie, hvis et barn har problemer med at holde sig natten igennem. Det er irriterende for barnet at vågne op i en våd seng, og forældrenes tålmodighed bliver stillet på en prøve, uanset hvor stor forståelse de ellers har for tingene, når de morgen efter morgen skal håndtere gennemvædet sengetøj. Morgener er tit stressede nok i sig selv, når børn og voksne skal ud af døren, så det er ikke morsomt at få ekstra vask og ulykkelige børn oven i.

Træning, hjælpemidler og medicin

Heldigvis findes der en række redskaber, der kan tages i brug, hvis et af familiens børn lider af enuresis nocturna, som ufrivillig vandladning om natten hedder med den lægefaglige betegnelse.

Man taler om ufrivillig vandladning, når barnet er blevet så gammelt, at det burde kunne styre sin vandladning selv og holde sig natten igennem. Ofte skyldes fænomenet en overaktiv blære, som sætter vandladningen i gang, uden at der egentlig er nogen grund til det. Det kan man vælge at behandle medicinsk, eller man kan forsøge at træne barnet ud af tilstanden ved at bruge et apparat, der med mellemrum sender et signal til barnet, så det husker at gå på toilettet. På den måde trænes blæren til at følge en rytme, som gør, at barnet efterhånden bliver kontinent.
Efterhånden kan barnet på denne måde trappes ud af medicinen, som bevirker, at blæren bliver mindre aktiv, og de fleste børn kan hjælpes til at komme over problemet på denne måde.

Tidligere har man i høj grad opfattet natlig inkontinens hos børn som en uvane, de skal straffes ud af, men al erfaring viser, at det intet hjælper at straffe, og heldigvis har vi forlængst forladt den måde at prøve at løse problemet på. Men det kan stadig give en følelse af skam og skyld hos barnet, hvis det ikke kan holde sig natten igennem.

Vådliggerlagner kan være en løsning

Der findes også en række mere traditionelle hjælpemidler. Det er for eksempel vådliggerlagner, som danner en vandtæt membran mellem barnet og madras og samtidig kan opsuge den urin, der kommer. Lagnerne findes både til flergangsvask og engangsbrug. Også særlige underbukser med indbygget sugestof kan bruges til at mindske generne.

Fælles for alt er, at man skal forsøge at finde den metode, der passer det enkelte barn bedst, og som man oplever giver de bedste resultater. At lide af enuresis nocturna er en belastning for barn og familie, så alle har en interesse i at søge at løse udfordringen så godt som muligt.

Fra eufemismer til skældsord

Inkontinens går under mange navne. Nogle er underdrivelser eller formildende omskrivninger – såkaldte eufemismer – mens andre har karakter af skældsord.

De forskellige ord afspejler i høj grad det syn på inkontinens, som man har haft gennem tiden. Måske husker du den afskyelige scene fra filmen om børnehjemmet Godhavn, hvor en af drengene havde tisset i sengen om natten og måtte stå til skam og skændsel for hele forsamlingen, mens forstanderen skældte ud. Her var vådligger og nattetisser bestemt ikke ment som venlige ord.

I det hele taget havde man ingen stor forståelse for børn, der var vådliggere før i tiden. Tørre tæsk og flade lussinger var en god behandling mod fænomenet, syntes man dengang, men det hjalp naturligvis ikke på andet end den voksnes følelse af at gøre noget.

Ord skifter og skaber betydning

Vådligger, nattetisser og sengevæder. Det har ikke været sjovt at få hæftet disse betegnelser på sig tidligere, fordi der var så mange negative opfattelser forbundet med dem. I dag kan man vel godt tale om vådliggeri, men vil man være ordentlig i sin sprogbrug vedrørende problemet med at tisse i sengen om natten, så skal man bruge ordet inkontinens eller den latinske betegnelse enuresis nocturna.

Ord skifter betydning. Ord, som før var mere eller mindre neutrale, eller som vi ikke tillagde nogen speciel negativ betydning, kan virke stødende og krænkende i dag. Den type skift af betydning er der masser af eksempler på, uden at vi behøver at nævne dem specielt. Men disse skift af betydning medfører også, at vi skal være opmærksomme på, hvordan vi omtaler fænomener.

Når det gælder børn og voksne, som har problemer med at holde sig natten igennem, skal man især være opmærksom på, at mange af de betegnelser, som traditionelt er blevet brugt om problemet, egentlig er betegnelser for personen som sådan. Ord ikke alene skifter betydning – de skaber også betydning. Når man siger vådligger, er det jo personens karakter, der bliver omtalt, eller vedkommendes type – ikke bare problemet. Og det er bestemt ikke sjovt at gå rundt i verden og opfatte sig selv som vådligger, eller få koblet problemet direkte sammen med sin personlighed, sådan som et ord som vådligger, sengevæder eller nattetisser gør.

Det er vigtigt at huske, at sproget er en magtfuld størrelse, der kan knække mennesker. Ingen vil være vådligger, men man kan nok godt leve med at have en problem med overaktiv blære, hvilket som oftest er det bagvedliggende problem, hvis man tisser i sengen om natten.

Normalt værelse med seng

Hvor godt synes du om denne artikel?

Klik på en stjerne for at give en bedømmelse!

Gennemsnitlige måling 4.3 / 5. Resultat: 7

Ingen bedømmleser endnu - vær den første!